یک امبرژور اینترپروگزیمال ایده آل پاپیلای لثه ای را بدون تجاوز به آن در خود جای می دهد و تماس دندانی اینترپروگزیمال را تا نوک پاپیلا گسترش می دهد به نحوی که هیچ فضای اضافه ای برای گیر غذایی و ظاهر ناخوشایند وجود نداشته باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch70 p3096.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر