در بررسی های آزمایشگاهی، افرادی که نوک زبانشان را در طی بلع قدامی قرار می دهند نیروی بیشتری به دندانها ندارند. قراردهی قدامی و لترالی زبان بین دندانها در حالت رست از علل اپن بایت محسوب می گردد.افراد با اپن بایت قدامی هنگام بلع زبان را بین دندانهای قدامی قرار می دهند.پروتروژن نوک زبان در طی بلع، در برخی موارد با موقعیت قدامی زبان مرتبط است. اگر موقعیتی که در آن حرکات زبان شروع می شود متفاوت از حالت نرمال باشد، به طوری که الگوی فشارها در حالت استراحت متفاوت باشد احتمال تاثیر گذاشتن روی دندانها وجود دارد.در کودکان پوسچر زبان ممکنست یک عامل ایجاد اپن بایت باشد اما موقعیت قدامی زبان در زمان بلع به تنهایی عامل اصلی نمی باشد.

منبع:

. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

 

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر