• رکوردهای اینتراکلوزال اطلاعاتی در مورد شکل وموقعیت دندان های مقابل در maximum intercuspation فراهم می کنند. چنین رکوردها به تکنسین لابراتور، اطلاعاتی در مورد اینکه چطور سطح اکلوزال را شکل دهد وتماس های اکلوزالی چگونه را چگونه بر رستوریشن قرار دهد، می دهد. همچنین این مسآله زمانی که کستهای تمام فک بر یک آرتیکولاتور hinge ساده، مانت می شوند نیز، اهمیت دارد.
  • پس از کوتاه کردن کاسپ برای تآیید کلیرانس کافی اکلوزال ،بخصوص نواحی شیار مرکزی وکاسپ لینگوال حفره خشکمی شود، وقسمتی از موم اینله نرم شده با نقطه ذوب پایین روی دندان تراش خورده فشرده شود واز بیمار در خواست شود روی موم می بندد ودندان در همه جهات می لغزند ، موم در مقابل نور نگهداشته وآرزیابی شود ، می توان بجای موم ار پلی وینیل استفاده شود
منبع:

Heymann HO,Swift Jr. EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p477

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر