• امبراژور را پر می کند ، فرم لثه بستگی به : نقطه تماس دو دندان مجاور ، وجود یا عدم وجود تحلیل لثه ، فاصله بین نقطه تماس تا کرست استخوان. دو شکل :
  • )Pyramidalهرمی( : نوک پاپی درست زیر نقطه تماس معمولا در دندانهای قدامی مشاهده میشود.
  • Col shape: فرورفتگی دره مانند پاپیلا فاسیال ولینگوال را به هم متصل می کند . اپی تلیوم سنگفرشی مطبق غیر کراتینزه دارد .واغلب در دندان های خلفی دیده می شود.
  • پاپیلای بین دندانی از به دام افتادن غذا در این ناحیه پیشگیری می کند.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p13

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر