موقعیت مندیبل در حالتی است که به وسیله Maximum Intercuspation دندان های فک بالا و پایین  دیکته  می شود و  مستقل از موقعیت کندیل است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shillingburg HT. Jr., Sather DA., Wilson EL. Jr., Cain JR., Mitchell DL., Blanco LJ., Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed. Quintessence; 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر