به دست گرفتن مناسب اینسترومنت های پریودنتال برای کنترل دقی حرکات حین پروسه های پریودنتال لازم است. موثر ترین و با ثبات ترین نوع به دست گرفتن اینسترومنت modified pen grasp است

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2844.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر