وقتی جهت خنثی نمودن نیروهای وارده از ایمپلنت استفاده کنیم، می توان مطمئن بود که هیچ حرکتی رخ نمی دهد و نیروها کاملا خنثی می شود. (همچنین Absolute Anchorage را مطالعه نمایید)

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر