مفصل گیجگاهی فکی به وسیله دیسک مفصلی به دو فضای مفصلی فوقانی و تحتانی تقسیم می شود. فضای تحتانی از بالا به دیسک مفصلی و از پایین به کندیل مندیبل محدود می شود. فضای تحتانی نسبت به فضای فوقانی کوچکتر است و اجازه  حرکات چرخشی را به مفصل می دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Fundamentals of Occlusion and Temporomandibular Disorders. Mosby; 1985

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر