هرگاه نیروی وارده بر دندان آنقدر زیاد باشد که باعث بسته شدن عروق خونی در ناحیه ای از غشا پریودنتال گردد، یک نکروز استریل رخ می دهد. از آنجا که در نمای میکروسکوپی بدلیل حذف سلولها، نمایی شیشه ای حاصل می شود، این منطقه بدون عروق را Hyalinized می نامند. در چنین شرایطی، تحلیل استخوان در ناحیه مجاور بخش هیالینیزه میسر نیست چون خونرسانی متوقّف شده است. Osteoclast ها ( بعد از گذشت زمان نسبتا طولانی) برای امر تحلیل معمولا از سمت آندوستی لامینا دورا ظاهر می شوند و به تحلیل استخوان در مجاورت بخش هیالینیزه می پردازد. از آنجا که این شیوه تحلیل از ناحیه ای ورای PDL و لامینا دورا آغاز می شود، این حرکت با تاخیر، همراه با درد و لقی صورت می پذیرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page51

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر