شاخص

شاخص ابزاری است که مقدار یا وضعیت یک بیماری یا حالت را قابل اندازه گیری می کند مانند شاخص DMFT که برای پوسیدگی دندانی به کار می رود.

منبع: Daly B, Batchelor P, Treasure ET, Watt RG. Essential Dental Public Health. third edit. Oxford University Press, 2013 خامی م، رازقی س، و همکاران. مبانی دندانپزشکی جامعه نگر. تالیف بلانید دالی و همکاران. چاپ اول 1391. انتشارات رویان پژوه، تهران، ایران
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر