شاخص IOTN شاخصی برای تعیین نیاز به درمان است که دارای یک جز سلامتی دندانی است که به بررسی اکلوژن و alignment دندانها می پردازد و یک جز زیبایی دارد که از مقایسه ظاهر دندانها با یک تصویر استاندارد به دست آمده است.ارتباط خوبی بین نیاز به درمان ارزیابی شده توسط دو جز سلامتی دندان و زیبایی IOTN وجود دارد. این شاخص با توجه به شدت دارای پنج درجه خیلی زیاد، زیاد، آشکاار، کم و عدم نیاز به درمان است.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.
  2. Huang GJ, Richmond S, Vig KW. Evidence-Based Orthodontics. John Wiley & Sons publication;2011.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر