انحراف زاویه ای محور طولی دندان نسبت به خط عمود به پلن اکلوژن در جهت لبیولینگوال یا باکو لینگوال.

منبع: Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page143  
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر