به زاویه ی خلفی فوقانی بین محور طولی ثنایاهای فک پایین و پلان مندیبل می گویند. این زاویه موقعیت ثنایا های پایین را نسبت به پلان فک پایین نشان می دهد و راهنمایی جهت حفظ یا تغییر موقعیت دندان های ثنایای فک پایین نسبت به قاعده استخوان فک پایین است. مقدار استاندارد این زاویه ۹۰ درجه می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

11 − سه =

پاک کردن فرمثبت نظر