پس از قطعه شدن استخوان توسط استئوتومي در جراحي ‌هاي فك، ترميم رضايت بخش آن نيازمند يك دوره ثابت ‌سازي (Immobilization) قطعات ماگزيلو منديبولار است. در غير اين صورت بافت فيبروز در روند ترميم جايگزين استخوان خواهد شد. در جراحي‌هاي ارتوگناتيك، ثابت‌ سازي از طريق تركيبي از سوچورهاي سيمي و يا استفاده از پيچ ها و صفحات كوچك انجام مي‌گيرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Balaji SM. Textbook of oral & maxillofacial surgery. Elsevier; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر