پاسخ های التهابی لثه در پاسخ به کاربرد آلیاژهای غیر گرانبها در رستوریشن های دندانی گزارش شده است.پاسخ ها معمولا در برابرآلیاژهای  حاوی نیکل رخ می دهد.پاسخ خای افزایش حساسیت به آلیاژهای گرانبها نادر است و آلیاژهای گرانبها راه حل ساده ای برای حل مشکلات ناشی از آلیاژهای غیر گرانبها است. بافت ها به خشونت سطحی متفاوت مواد بیش از ترکیب متفاوت مواد پاسخ می دهند. هرچه سطح رستوریشن زیرلثه ای خشن تر باشد تجمع پلاک و التهاب لثه بیشتر خواهد بود. در تحقیقات کلینیکی پرسلن وطلا و رزین پالیش شده تجمع پلاک مشابهی داشتند.صرف نظر از مواد رستوریتیو انتخاب شده یک سطح صاف برای تمام مواد زیر لثه ای ضروری است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch70 p3905-3906.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر