لند مارک ها یا شاخص های سفالومتریک بافت سخت نقاطی نسبتا واضح برروی فیلم سفالومتری می باشند که نمایانگر یک ساختار آناتومیک استخوانی یا دندانی مشخص(لند مارک آناتومیک) و یا محل تقاطع خطوطی ازقبل تعیین شده (لند مارک Constructed) هستند. .همچنین لند مارک های سفالومتری براساس موقعیت به انواع میدساجیتال(لند مارک های واقع شده برروی پلن میدساجیتال)، یکطرفه (لند مارک های مربوط به ساختارهای یکطرفه) ودوطرفه (لند مارک های مربوط به ساختارهای دوطرفه) طبقه بندی می گردند.

منبع:

Jacobson A. Jacobson RL. Radiographic cephalometry. 2nd ed. 2006

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر