به طور کلی رشد به معنای افزایش در تعداد، اندازه و یا پیچیدگی یک سیستم است. رشد کمپلکس کرانیوفاسیال شامل چهار زیر جز؛ می باشد:

  • مکانیسم رشد (Growth Mechanism)= استخوان جدید چگونه تشکیل می شود
  • الگوی رشدی (Growth Pattern) = تغییر در اندازه و شکل استخوان ها
  • سرعت رشد (Growth Rate)= سرعت تشکیل استخوان ها
  • مکانیسم تنظیم رشد (Growth Regulating Mechanism)= مکانسیم تنظیم کننده ای که سه مورد اول را آغاز و جهت دهی می کند.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 2.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 1

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر