این نوع شکستگی ها جزو شکستگی های کامل نیستند و استخوان در خط شکستگی کاملا از هم جدا نشده است. در این نوع شکستگی معمولا حداقل تحرک به هنگام معاینه بالینی و دستی دیده می شود.

بصورت يك شكستگي ناكامل استخوان است كه معمولاً در بچه‌ها ديده مي‌شود و تنها يك كورتكس را درگير مي‌‌كند. در شكستگي green stick يك كورتكس سوراخ شده و استخوان اسفنجي شكافته مي‌شود. اين نام از آسيب ايجاد شده بوسيله يك شاخه درخت جوان (a green stick) زمانيكه به سرعت خم مي‌شود مشتق شده است. سطح خارجي منقطع شده اما سطح داخلي intact باقي مي‌ماند. شكستگي‌هاي green stick بطور تيپيك در متافيز يا ديافيز پروگزيمالي استخوان تيبيا( درشت نی)، راديوس (زند زبرین) و اولنا (زند زیرین) اتفاق مي‌افتد.

 

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Huether SE, Mecance  KL. Understanding  pathophy sinology. Fifth edition. Elsevier. Mosby; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Miloro M, Ghali GE, Larsen P, Waite P. Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery. people’s medical publishing house;third edition;2012.

Harrison C, Weiss V. Preparing to pass the medical assisting exam. Jones and Bartlett publishers; 2011.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر