ثبت بایت فانکشنال توسط موم انجام می شود. هدف این مرحله رسیدن به وضعیت نوک به نوک در ثنایا ها در صورت امکان است. با این حال اگر اورجت شدید باشد و یا کودک کم سن باشد می توان این کار را به صورت دومرحله ای انجام داد. در مرحله اول کودک فک پایین خود را تا حد توان جلو می آورد و سپس به عقب بر می گردد تا جایی که احساس راحتی کند.

میزان باز کردن دهان وابسته  به ارتفاع صورت و بایت است و هرچه مریض دیپ بایت تر باشد، دهان می بایست بیشتر باز شود تا میزان رویش دندان های سگمنت باکال بیشتر شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 55-7.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 13

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر