• لایه ای از ماده رنگ دندان است که بر روی دندان به کار می رود تا نقایص یا نواحی بدرنگ جینرالیزه که بیشتر سطح فیشیال دندان را درگیر کرده بپوشاند.
  • ونیرهای کامل می توانند با تکنیک مستقیم یا غیر مستقیم انجام شوند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p317

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر