يك پيوند بدون جريان خون تغذيه‌كننده است كه بايد تحت ريواسكولاريزيشن از بستر دريافت كننده قرار گيرد. در واقع انتقال Free Graft يعني برش و قطع عروقي بافت از يك ناحيه خاص از بدن مانند (پوست، چربي، عضله، استخوان) و انتقال آن به ناحيه ديگري از بدن است که در آخر با به دست آمدن پرفيوژن و درناژ بافت  زنده مي‌ماند.

توانايي انتقال بافت زنده از يك ناحيه بدن به ناحيه ديگر بازسازي نقايص پيچيده را به ميزان زيادي سهولت بخشيده است. Free Graft به Full Thickness و Partial Thickness گرفت طبقه ‌بندي مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Dym H. Implant procedures for the general dentist. Elsevier;2015.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hall WB. Critical decisions in periodentology. Forth edition. BC Decker Inc; 2003.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر