نواحی زردرنگ و برجسته و کوچکی بر روی مخاط دهان و لب ها که در ۸۰% جمعیت دیده می شود و درنتیجه ی غدد سباسه ی نابجا ایجاد می شوند و در مخاط دهان غیر نرمال تلقی نمی شوند.

منبع:

Mosby’s Dental Dictionary, 2nd edition. © 2008 Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر