هر آنچه متشکل از بافت استخوانی و بافت فیبروز باشد. این تشکل معمولا با ضایعات فکی در ارتباط می باشد.

منبع:

Mosby’s Dental Dictionary, 2nd edition. © 2008 Elsevier, Inc. All rights reserved.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر