بسیاری از بیماریها درون خانواده ها پخش می شوند.میزان تجمع بیماری در یک خانواده از روی مقایسه ی تعداد موارد بیماری در خانواده با ریسک بیماری در جمعیت عمومی تخمین زده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch11 p1107.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر