اکستروژن آرچ ابزار موثری جهت تصیح پلن اکلوزال فک بالا و پایین در بیمارانی است که پلن اکلوزال آنها در قدام پرمولر اول متباعد است.

موارد اندیکاسیون آن عبارتند از:

  • اپن بایتی که پس از درمان با تانگ کریب بهبود نیابد.
  • زمانی که نیروی مداوم اکستروزیو با حداقل تاثیر روی دندان های خلفی نیاز باشد
  • بیمار غیر همکاری که الاستیک ورتیکال استفاده نمی کند.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics. St. Louis: Elsevier; 2015: p154-8.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics. St. Louis: Elsevier; 2015: Chap 9.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر