علّت یک شرایط پزشکی یا دندانپزشکی را می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: 106 Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page    
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر