• به ضایعه که معمولا به صورت نقایص وسیع ، کم عمق ، سطحی ونعلبکی شکل تظاهر می یابند که مینا وعاج را درگیر کرده اند اروژن گفته می شود .
  • حدود ضایعات واضح نیست وهیچ گونه زاویه ی خطی تیزی وجود ندارد. سطح ضایعات اروژن صاف وپالیش شده است.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 3p99

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Valian, Azam., 1393. Comperhensive Restorative Dentistry. Royan pazhouh .ch9p94

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر