• زوائد ادنتوپلاستیک گاهی از DEJ به درون مینا عبور می کنند و وقتی انتهای آن ها ضخیم می شود ، دوک های مینایی (Enamel spindel ) نام می گیرند. آن ها ممکن است گیرنده ها درد باشند که حساسیت مینایی که توسط برخی بیماران در زمان تراش اولیه حفره را توجیه می کنند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 1p6

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر