این روش ها از طریق  micropulsation وتحریک لرزشی و نه از طریق صدمه ی واقعی موجب به کنترل درآمدن پروسه ی ترمیمی می شود که با جراحی القا شده است . AcceleDent by Orthoaccelیک microprocessor است که موجب تحریک micropulsation دندانها از طریق بایت بلاک می شود و با استفاده ی ۲۰ دقیقه در روز پالس ها با فرکانس و دامنه ای تولید می کند که موجب به کارگیری سایتوکایین هایی می شود که منجر به تسریع  turnover استخوان می شوند. VPro5 by Propel پالس های با فرکانس بالاتر تولید می کند و به اندازه ی  AcceleDent by Orthoaccelموثر است و تنها نیلز به استفاده ی۵ دقیقه در روز دارد.

منبع:

Alpan D. A review of accelerated orthodontics. Orthod Pract

  1. US. 2016;7:44.

Khoo E, Tran J, Raptis M, et al. Accelerated orthodontic

treatment [research paper]. New York University: New York;

2011.

Kopher RA, Mao JJ. Suture growth modulated by the

oscillatory component of micromechanical strain. J Bone

Miner Res. 2003;18:521.

Lobre WD, Callegari BJ, Gardner G, et al. Pain control in

orthodontics using a micropulse vibration device: a

randomized clinical trial. Angle Orthod. 2016;86:625.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر