دکتر Edward H. Angle براكت اج‌وايز(Edgewise) را به ارتودنسي معرفي نمود. در این براکت، شیار در مركز براكت در پلن افقي قرار گرفته است. (بجاي امتداد عمودي آن در تکنیک Begg) این شیار يك باكس مستطيلي بصورت افقي و با ابعاد ۰۲۸/۰× ۰۲۲/۰ اينچ در مركز براكت بود كه در اعمال تورك كارايي بيشتري نسبت به سيستم‌هاي قبلي وي داشت و كنترل عالي تاج و ريشه را در سه جهت فضا ممكن مي‌ساخت. چون در اين اپلاينس از ارچ‌واير rectangular كه ۹۰ درجه نسبت به سيستم Ribbon arch قبلي چرخيده بود درون اسلات استفاده مي‌شد بنام edgewise appliance ناميده شد.

پس از Angle، Tweed اپلاينس اج‌وايز را بطور اختصاصي ارائه نمود. يك اپلاينس اج‌وايز شامل اسلات‌هاي اج‌وايز ۰٫۰۲۲ مستقيم با بندهاي خلفي و مش پدهاي قدامي با براكت‌هاي منفرد، دو قلو ۰٫۰۲۲ روي ۶ دندان قدامي، براكت‌هاي منفرد مياني روي بندهاي پره مولر، براكت‌هاي دو قلو روي بندهاي مولر اول و تيوپهاي اج‌وايز ۰٫۰۲۲ با هوكهاي مزيالي روي بندهاي مولر دوم است. همه بندها داراي كليت زبانی (Lingual Cleat) بوده كه براي اصلاح و كنترل چرخشها ضروري‌اند. همه براكت‌ها و بندها در زاويه راست نسبت به محور طولي دندان قرار داده شده و نسبت به لبه انسزال دندان‌هاي قدامي و كاسپهاي مابقي دندانها بطور دقيق موقعيت‌دهي مي‌شوند. هيچ تيپ، تورك يا تنوعي در ضخامت براكتها يا اسلات آنها وجود ندارد. سايز اسلات ۰٫۰۲۲ اجازه استفاده از آرچ وايرهاي با ابعاد متنوع را مي‌دهد كه تطبيق‌پذيري زيادي ايجاد كرده و اجازه اعمال نيرو را بصورت مرحله‌اي براي اهداف درماني متنوع و بهبود حركت دندان در زمان مناسب را مي‌دهد.

وايرها در اين سيستم داراي خم‌هاي نوع اول، دوم و سوم مي‌باشند كه تعامل آنها با يكديگر پايه و اساس نتايج كلينيكي است.

اپلاينس اج‌وايز يك وسيله دقيق براي اصلاح روتين اكثر مال اكلوژنهاست.

در فلسفه درماني اين اپلاينس ۵ مفهوم اهميت دارند: ۱) قراردهي مرحله‌اي اپلاينس ۲) حركت دندان مرحله اي يا تك‌تك ۳) آماده‌سازي انكوريج(Anchorage preparation) منديبولار مرحله‌اي ۴) نيروهاي جهت‌دار شامل كنترل بعد عمودي جهت ارتقاي پاسخ منديبل ۵) زمان مناسب درمان

مشخصه واضح این تکنیک/ Appliance وجود یک سیم با مقطع مستطیلی/مربعی در سطح لبیال است که در attachment ها ( براکتهایی که در سطح Bandها متصل شده اند ) قرار می گیرند. نام Edgewise به این حقیقت باز میگردد که ابعادبزرگ سیم در امتداد عمود بر محور طولی دندان قرار می گیرد. این برعکس قرارگیری سیم در رياRibbon Arch است که بعد بزرگ سیم در امتداد موازی محور طولی دندان  قرار می گیرد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page17

1.Graber, Vanarsdall, Vig: Orthodontics current principles and Techniques. 2012.

2.William R.Proffit, Henryw Fields, David M Sarver.  Contemporary orthodontics. 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Brymondc, Thurow: Edgewise Orthodontics. Third edition. Mosby. 1972.

2. Earl W, Renefoe: Edgewise.philadeliphia.1975.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر