تكنيك جراحي است كه كل ماگزيلا را براي درمان موقعيت‌هاي پاتولوژيك و يا جراحي هاي ارتوگتاتيك متحرك مي‌سازد. در اين روش در ابتدا قسمت تحتاني ماگزيلا توسط فشار انگشتان بطرف پايين متحرك شده و اصطلاح Down Fracture به اين حركت به سمت پايين و شكستن ديواره خلفي ماگزيلا كه توسط چيزل يا اره، بريده نشده گفته مي‌شود. باقيمانده مخاط بيني شكافته شده سپس مي‌تواند از مخاط كام جدا شود تا اجازه متحرك ‌سازي كامل ماگزيلا را بدهد. از به كارگيري نيروي زياد هنگام Down Fracture و استئوتومي ناكامل بايستي اجتناب شود. به همين خاطر بايستي تمام برش هاي استئوتومي به خصوص در ناحيه خلفي پتريگوئيد كامل انجام شده باشند. در طول Down Fracture هر دو ديواره لترالي بيني، نازال سپتوم و ديواره خلفي ماگزيلا از راه سينوس ماگزيلا قابل مشاهده هستند.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Kademani D, Tiwana P. Atlas of oral and maxillofacial surgery. Elsevier: Saunders; 2015.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Posnick JC. Orthognathic surgery: principles & practice. St. Louis: Elsevier. Saunders; 2014

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر