این نوع فلپ ریشه های برهنه با ضایعات لثه ای منفرد را با فلپ ایجاد شده با اتصال دو نیمه ی پاپیلای اینتردنتال مجاورمی پوشاند.

منبع: Cohen DW, Ross SE. The double papillae repositioned flap in periodontal therapy. J Periodontol. 1968;39:65. Harvey PM. Management of advanced periodontitis. Part I. Preliminary report of a method of surgical reconstruction. N Z Dent J. 1965;61:180.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر