نوعی Space Maintainer است که در هنگام از دست رفتن زود هنگام مولر دوم شیری در شرایطی که مولر اول دائمی هنوز رویش نیافته است به کار می رود. بند بر روی مولر اول شیری قرار می گیرد که به آن یک صفحه راهنما لحیم می شود. برای اثر بخشی مناسب، این صفحه باید درون لثه و در تماس با مولر اول دائمی حدود ۱ میلیمتر زیر مارژینال ریج آن قرار گیرد. به این ترتیب از تیپینگ مزیال  مولر اول دائمی حین رویش و لذا  اشغال فضای پره مولر دوم جلوگیری می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari BS, Gabriel O. Preventive orthodontics. In: Phulari BS, editor. Orthodontics: Principles and Practice. New Delhi: JP Medical Ltd; 2011. P. 247.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر