معادل است با جدا شدن فک بالا از صفحات تریگوئید. این پروسه معمولا در تمام جراحی های استوئوتومی فک بالا انجام می شود.

منبع:

Proffit WR., White RP., Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St Louis: Mosby; 2003

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر