محلول ها یا ویفرهایی هستند که بیوفیلم باکتریال روی سطوح دندانها وزبان و لثه را رنگ می کنند.این مواد را می توان به عنوان ابزارهای آموزشی و انگیزشی برای بهبود کارایی پروسه های کنترل بیوفیلم پلاک به کاربرد.

منبع:

Arnim SS. The use of disclosing agents for measuring tooth cleanliness. J Periodontol. 1963;34:227.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر