نوعی از Disc Derangement که در آن دیسک نمی تواند به محل و رابطه صحیح خود برگردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1024  
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1024  
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر