لیزر دیود از یک پمپ برقی نیمه رسانا برای تولید پرتوی لیزر با دامنه ی طول موج ۶۵۵-۹۰۰ نانومتر استفاده می کند. دامنه ی نفوذ بافتی ازتقریبا  ۰٫۵ تا ۵ میلی متر است. این دامنه ی طول موج توسط بافت های پیگمانته به خوبی جذب می شود بنابراین این لیزر مناسبترین لیزر برای کاربردهای بافت نرم است. لیزر دیود می تواند به عنوان درمان کمکی برای کاهش پاسخ التهابی لثه ای به کاررود. که این کاربرد درمان با لیزر کم توان نامیده می شود. کلربرد دیگر لیزر دیود به عنوان درمان کمکی جرمگیری و تسطیح ریشه است.

منبع:

. Effect of adjunctive low level laser therapy (LLLT) on nonsurgical treatment of chronic periodontitis. Photomed Laser Surg. 2012;30:160–166.

Noguchi T, Sanaoka A, Fukuda M, et al. Combined effects of Nd:YAG laser irradiation with local antibiotic application into periodontal pockets. J Int Acad Periodontol. 2005;7:8–15.

Pejcic A, Zivkovic V. Histological examination of gingiva treated with low-level laser in periodontal therapy. J Oral Laser Applications. 2007;7:37–43. Makhlouf M, Dahaba MM, Tuner J, et al

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر