• به فاصله بین دندان گفته میشود که شایع ترین محل دیاستم بین سانترالهای ماگزیلاها است. لبیال فرنوم برجسته با فیبرهای نان الاستیک مانع از نزدیکی دندانهای رویش یافته می شود. از دیگر دلیل دیاستم میتوان به از دست رفتن مادرزادی دندانها ، کوچک بودن ویا مالفورم بودن دندان ها ، دیسکرپانسی اندازه دندان در قوس، بیماری پریودنتال وپوستریور بایت کلاپس اشاره کرد.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p298

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Geramy ABouserhal JMartin DBaghaeian P.Bone stress and strain modification in diastema closure : 3D analysis using finite element method.Int Orthod. 2015 Sep;13(3):274-86. doi: 10.1016/j.ortho.2015.06.002. Epub 2015 Aug 12.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر