کست های تشخیصی ارتودنسی معمولا بلافاصله قبل از شروع درمان ارتودنسی تهیه می شوند و بیس آن ها به صورت کاملا قرینه تریم می شود. امروزه در بسیاری از موارد این کست ها به صورت مجازی و توسط کامپیوتر تهیه می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر