به معنی هرگونه تلاش ارتودنتیک و ارتوپدیک جهت تغییر در سیستم دندانی یا رشد فکین یا شرایط فانکشنال با هدف هدایت تکامل غیرنرمال به سمت شرایط نرمال است. جهت رسیدن به این هدف ممکن است مداخلات درمانی از سنین خیلی پایین تا بلوغ کامل انجام شوند.

منبع:

AAO glossary of dentofacial orthopedic terms , 1993

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر