گاهی روی انسیزورهای لترال ماگزیلاری (palatogingival groove) یا در انسیزورهای فک پایین مشکل دسترسی ایجاد می کنند. از مینا آغاز شده و ممکن است فاصله ی قابل توجهی را روی ریشه گسترش یابند و یک ناحیه ی گیر پلاک ایجاد کنند که اینسترومنت کردن آن سخت است. این palatogingival groove روی ۵٫۶ درصد انسیزورهای لترال ماگزیلاری و ۳٫۴    درصد انسیزورهای سنترال ماگزیلاری یافت می شوند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch35 p2225.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر