قوس دندان های هر فک را دنتال آرچ می گویند. شکل قوس دندانی در افراد مختلف متفاوت می باشد ولی به طور کلی قوس های دندانی به ۳ شکل بیضی، مربعی و مثلثی تقسیم می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Bishara SE. Textbook of orthodontics. Saunders Company; 2001

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر