درد عضلانی به عنوان یکی از سمپتوم های شایع مشکلات اکلوزالی، به علت عدم هماهنگی بین اکلوژن و مفاصل تمپورومندیبولار ایجاد می شود. Deflective Occlusal Interferences تماس های اکلوزالی هستند که باعث می شوند مفاصل فک به منظور رسیدن به حداکثر تماس دندانی جا به جا شوند. این تماس ها یکی از منابع مهم درد عضلات فک هستند

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Dowson, PE. Functional occlusion from TMJ to smile design. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2007: P 25.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Dowson, PE. Functional occlusion from TMJ to smile design. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2007: Chap 3,7.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر