صدای مفصلی خشن و متعدد ناشی از سایش استخوان ها به هم در مفصل که مشابه صدای تولید شده توسط  سایش شن و ماسه ویا ریختن نمک در آتش و مالش موها بین انگشتان می باشد. این صدا در برخی اختلالات مفصل مانند استئوآرتریت شنیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1018.   Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر