چیپ های حاوی کلرهگزیدین (PerioChip) و ژل داکسی سایکلین (Atridox)و میکرو اسفرهای ماینوسایکلین (Arestin) است از جمله این محصولات می باشند که جهت کاربرد دندانپزشکی در ایالات متحده در دسترس هستند. فایبرهای اتیلن یا وینیل استات کوپلی مر حاوی آنتی بیوتیک تتراسایکلین (Actisite)هم از جمله این محصولات است که دیگر به صورت تجاری در دسترس نیست.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch53 p3034.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر