واکنش موضعی به استفاده از دارویی در حفره ی دهان contact stomatitis یا stomatitis venenat نامیده می شود.

منبع: Abdollahi M, Rahimi R, Radfar M. Current opinion on drug-induced oral reactions: a comprehensive review. J Contemp Dent Pract. 2008;9(3):1–15. Gallagher GT. Oral mucous membrane reactions to drugs

and chemicals. Curr Opin Dent. 1991;1(6):777–782.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر