در هفته دهم جنینی، زائده کندیلی به صورت یک توده سلولی مجزای هویجی شکل از راموس به طرف بخش اسکواموس استخوان تمپورال گسترش میابد. اتصال مفصلی کندیل به استخوان تمپورال به صورت مفصل تمپورومندیبولار در هفته دوازدهم پدیدار می شود.

غضروف سازنده کندیل به طور ثانویه و بر اثر فشار زودرس در غشای استخوان ساز پدید می آید (غضروف ثانویه) و لذا منشا کندیل استخوان داخل غشایی می باشد. مشابه سوچور ها، رشد کندیل فک پایین  هم تحت تاثیر تحریکات مکانیکال، فانکشنال و هورمونال می باشد. غضروف کندیلی یکی از سایت های رشدی مهمفک پایین می باشد که به رشد نواحی اطراف، به ویژه ماگزیلا وابسته است.

در رشد کندیل پس از تولد، کندیل در نمای لترالی تشکیلی می باشد. طی سال های اول زندگی رشد کندیل سریع بوده ، به سمت بالا و عقب می باشد که سبب جابجایی فک پایین به سمت پایین و جلو می شود. این رشد در هر دو سمت به یک میزان می باشد. پس از سال های اول زندگی رشد کندیلی به میزان قابل توجهی کاهش میابد و جهت آن بیشتر به سمت بالا خواهد بود. رشد کندیلی در مردان بیشتر از زنان است و بیشترین سرعت آن طی سال های اول کودکی و نیز طی  Adolescent Growth Spurt است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics: curren principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012:229-38

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Enlow DH, Hans MG. Essentials of facial growth. 1st ed. Saunders, 1996: Chap 4.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر