• به متراکم کردن ماده ترمیمی داخل حفره کندانس گفته می شود.
  • کندانس ماده باید قبل از اینکه سخت شود صورت بگیرد، در باکس های پروگزیمالی کندانس باید طرفی باشد ( باجهت دهی فاسیالی یا لینگوالی)، زیرا باعث تضمین تطابق امالگم با لبه ها می شود.
  • آمالگم کروی باسهولت بیشتری نسبت به آمالگم ادمیکسد متراکم می شود .
  • در ابتدا از کاندانسور کوچک استفاده می شود ومتعاقب آن از کندانسورها بزرگتر استفاده می شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 13p350

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر