لیگامان های جانبی لبه های مدیال و لترال دیسک مفصلی را به قطب های کندیل وصل می کنند. نام شایع دیگر برای این دو لیگامان، لیگمان های دیسکی است. لیگامان دیسکی مدیال، لبه مدیال دیسک را به قطب مدیال کندیل متصل می کند. به همین ترتیب، لیگامان دیسکی لترال، مسئول اتصال لبه دیستال دیسک به قطب دیستال کندیل است. این لیگامان ها مفصل را به فضای مفصلی فوقانی و تحتانی تقسیم می کنند.

لیگامان های مفصلی از جنس فیبر های کلاژنی بافت همبند

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 10.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 1.

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: Chap 4 .

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر