شکل لثه ی اینتردنتال به صورت پیرامیدال و یا Col است. در حالت پیرامیدال نوک پاپیلا بلافاصله زیر نقطه ی تماس است در حالیکه در مورد Col فرورفتگی دره مانندی پاپیلای باکال و لینگوال را بهم وصل می کند و با شکل تماس اینترپروگزیمال مطابقت دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p186.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر